Skip to Main Content

Make an Appointment -
- Simon French

Simon FrenchHello, I'm Simon French - your subject librarian for International Politics, Geography and Earth Sciences, Maths, Physics and Computer Science. 

For your appointment please ask for me at the main Enquiry Desk on Level D of the Hugh Owen Library or at the Enquiry Desk in the Physical Sciences Library. 

Helo, Simon French ydw i – eich llyfrgellydd pwnc ar gyfer Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg.

Os hoffech apwyntiad, gofynnwch amdanaf wrth y brif Ddesg Ymholiadau ar Lawr D Llyfrgell Hugh Owen, neu wrth y Ddesg Ymholiadau yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.

 

 

Simon French is available at multiple locations.

Select the location where you would like to book an appointment.