Skip to Main Content

Make an Appointment / Gwneud Apwyntiad -
Use the location dropdown to specify where the appointment will take place. Selecting a different location will reload the appointment dates and times that are available to be booked.
- Sarah Gwenlan

Hello, I'm Sarah Gwenlan - your subject librarian for Education, Psychology and the International English Centre.

I can help you get the best from our resources: create effective search terms, find and access appropriate sources and help with your literature review. Feel free to make an appointment with me below.

Select the location to meet, either Teams or face to face, from the above drop down menu and then your preferred date and time.

A confirmation e-mail will be sent to you.
I look forward to meeting you.

Helo, Sarah Gwenlan ydw i, eich llyfrgellydd pwnc ar gyfer Addysg, Seicoleg a'r Ganolfan Saesneg Ryngwladol.

Gallaf eich helpu i ddefnyddio ein hadnoddau yn y ffordd orau bosib: creu termau chwilio effeithiol, dod o hyd i ffynonellau priodol a'u cyrchu a helpu â'ch adolygiad llenyddiaeth. Mae croeso ichi drefnu amser i gwrdd â mi isod.

Dewiswch y lleoliad i gwrdd, naill ai drwy Teams neu wyneb yn wyneb o'r gwymplen uchod ac yna'r dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Bydd e-bost yn cadarnhau'r trefniadau yn cael ei anfon atoch.

Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi.

Sarah Gwenlan is available at multiple locations.

Select the location where you would like to book an appointment.