Skip to Main Content

Make an Appointment / Gwneud Apwyntiad -
Use the location dropdown to specify where the appointment will take place. Selecting a different location will reload the appointment dates and times that are available to be booked.
- Non Jones

 

Helo, Non Jones ydw i - eich Llyfrgellydd Pwnc ar gyfer Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth.

Dewiswch y lleoliad i gwrdd, naill ai drwy Teams neu wyneb yn wyneb o'r gwymplen uchod ac yna'r dyddiad a'r amser sydd orau gennych.​​​​​​​

Bydd e-bost yn cadarnhau'r trefniadau yn cael ei anfon atoch. 


Hi, I'm Non Jones - your Subject Librarian for Life Sciences and BVSc Veterinary Science.

Select the location to meet, either Teams or face to face from the above drop down menu and then your preferred date and time. 

A confirmation e-mail will be sent to you.

Non Jones is available at multiple locations.

Select the location where you would like to book an appointment.